GALERIE

De Kantlijn
in samenwerking met de ambachtelijke handboekbinderij

Chartae Laudes

De platen uitgegeven door de firma "Kleynenberg" zijn bedoeld geweest om in beeld te brengen hoe de leefomstandigheden waren in onze toenmalige koloniën. Dit is gedaan door middel van vergrote afbeeldingen van toen al oude foto's / glasdia's

De uiteindelijke platen zijn 73,5 x 59,5cm Op dik papier

Elke plaat is duidelijk van onderschrift voorzien en genummerd ( zie onderaan pagina voor overzicht)

In totaal zijn er 170 verschillende platen verschenen.

De serie is uitgegeven in 3 mappen verdeeld over drie jaren 1912-1913 en 1914.

Vooral bij het hoger onderwijs en bij missionaris opleidingen zijn de platen gebruikt. Een enkele keer komen de platen opgeplakt op karton voor. waarschijnlijk uit de behoefte om een meer bruikbare plaat voor het onderwijs te maken. De papieren platen waren namelijk voor onderwijs doeleinden niet zeer geschikt.

Wij hebben een redelijk grote voorraad van deze platen. Door verschillende belichtingen lijkt het alsof de platen sterk van tint verschillen. In werkelijkheid zijn de platen allemaal ongeveer gelijk van kleurstelling.

Een kleine selectie uit de voorraad ziet u hieronder.

Prijzen zijn zoals bij alle grafiek afhankelijk van onderwerp en kwaliteit van de plaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lijst van titels in de serie schoolplaten uitgegeven door Kleynenberg.

1 Het Noorderstrand van Java, nabij Lasem.
2 Het Bergdorp Semboengan, op de Diëng. (Midden-Java)
3 Bergweg naar het diëng-plateau. (Midden-Java)
4 Het Parklandschap van Madoera.
5 De bergvlakte van Pantar. (Midden-Sumatra)
6 Het Karbouwengat bij Fort de Kock. (Midden-Sumatra)
7 Kratermeren van de Diëng. (Midden-Java) De dubbelkratervan de Tangkoeban Prahoe. (West-Java)
8 De Kawah Manoek-krater. (West-Java) 
9 De Papandajan-krater. (West-Java)
10 De vulkanen van de Tengger. (Ooar-Java
11 Kratermeer op de Idjen. (Oost-Java)
12 Maleiers uit Midden-Sumatra.
13 Papoea's uit Nieuw-Guinea.
14 Dajaks in oorlogskleeding. (Borneo).
15 Soendaneezen. Regenten met hunne gemalinnen. (West-Java)
16 Javanen. Regent met zijn hoofden. (Oost-Java)
17 Athehers. (noord-Sumatra)
18 Maleiers in feestkleedij. (Zuid-Sumatra)
19 Timoreezen.
20 Christen-Inlanders in plechtgewaad. Minahassa. (Noord-Celebes)
21 Woning van een Regent. (West-Java)
22 Javaansch dorp. (West-Java)
23 Maleische woning. (Midden-Sumatra)
24 Maleisch dorp met drijvende huizen. (West-Borneo)
25 s Lands Plantenhuis. Buitenzorg. Kanari-laan.
26 s Lands Plantenhuis. Palmen-afdeeling.
27 s Lands Plantenhuis. Bamboe
28 s Lands Plantenhuis. Varen-afdeeling
29 s Lands Plantenhuis. Pandanen
30 Stationsemplacement te Toentang. (Midden-Java)
31 Spoorweg in de Preanger Regentschappen
32 De Solo-rivier bij Tjepoe. (Midden-Java)
33 Overbrugging van de Anai-kloof. (Sumatra's Westkust)
34 Spoorwegtunnel. (Sumatra's Staatsspoorweg)
35 Theepluksters.
36 Het afleveren van den theepluk.
37 Inwendige van een theefabriek
38 Inwendige van een theefabriek
39 Bibit kap- en sorteerloods.
40 Volwassen suikerriet.
41 Riettransport. (Per spoorbaan en per ossenkar)
42 Suikerfabriek van binnen.
43 Aanplant van Caoutchoucboomen. (Hevea Brasiliensis)
44 Het tappen van een Caoutchoucboom. (Hevea Brasiliensis)
45 Liberia-koffie. (Albizzia als schaduwboom)
46 Robusta-koffie. (Als tusschenplanting bij Hevea Brasiliensis)
47 Petroleumbedrijf te Balikpapan. (Oostkust van Borneo)
48 Petroleum-boortoren.
49 Staatssteenkolenbedrijf te Sawa-Loento.
50 Tinspuitzuiger-installatie te Banka.
51 Noordwijk. Weltevreden.
52 Oud-Batavia. In de Chineesche Kamp.
53 Nieuw-Batavia. In het Wilhemina-Park.
54 Djokjakarta. Een der poorten van den Kraton.
55 Wilhelminastraat te Soekaboemi.
56 Lavastroom van den Goentoer.
57 De Kalédong en de Haroemén in de vlakte van Lélés.
58 Kloof van de Banjoepoetih in het Idjengebergte.
59 Bevloeiingswerken op Java
60 Bevloeiingswerken op Java
61 Bevloeiingswerken op Java
62 Bevloeiingswerken op Java
63 Stamwoning der Paoea's. (Noord-Nieuw-Guinea)
64 Verblijf in rotsholen der Toala's. (Celebes)
65 Offeren aan de geesten bij den woningbouw. Dajsks. (Bórneo)
66 Dans van als geesten verkleede mannen. Dajaks.
67 Missigit met minaret. (Padangsche Bovenlanden)
68 School voor Mohammedaansch godsdienstonderwijs. (Padangsche Bovenlanden)
69 Koranschooltje. (Java)
70 Kerk, School en Ziekenhuis der Christelijke Zending te Pea-Radja. Bataklanden. (Soemátra)
71 Tempel der Godin des Doods. (Bali)
72 Bouwval van de Hindoetempel Boroboédoer. (Java)
73 Bouwval van de Hindoetempel Mendóet. (Java)
74 Inlandsche Tuin met Cocosplukkenden aap.
75 Katoenveld op Soemátra.
76 Inlandsche Suikermolen. (Soemátra)
77 Tabaksveld te Paj Koémbo.
78 Tabakskerverij voor de inlandsche Markt. Paja Koémbo.
79 Nieuw gekapte akkers met Stamwoning der Dajaks. (Bórneo)
80 Drenken der paarden van de Ombilien kolenvelden. (Soemátra)
81 Ploegen van natte Rijstvelden met Buffels. (Java)
82 Karrentransport met Rudneren. (Soemátra)
83 Vischvijvers op West-Java.
84 Vischspietsende binnen een zegen. Papoea's. (Nieuw-Guinea)
85 Inlandsche Kustvaartuig. (Midden-Java)
86 Varkensjacht. (Soemátra)
87 Olifantenjacht. (Soemátra)
88 Handelswijk te Buitenzorg. (West-Java) 
89 Inlandsche draagbare Keuken. (West-Java)
90 Goudsmeden in Atjeh.
91 Het smeden van Gongs. (java)
92 Het ciseleeren van koperen Vazen. (Java)
93 het snijden en schilderen van Wajang-Poppen.
94 Teekenen met was voor de Batikververij. (Java)
95 Weven enspinnen. (West-Java)
96 Beplanten van een rijstveld. 
97 Rijstcultuur. Het stampen van de padi.
98 Rijstcultuur. Het oogsten.
99 De Ontvezeling bij Manila-Hennep.
100 Indisch Fruit.
101 De Kloof van Harau. (Midden-Sumatra)
102 Het Lematang-Ravijn. (Zuid-Sumatra)
103 De Boven-Kapeas. (Borneo)
104 Kalkstenrots Liang Karing aan de Mahakam. (Borneo)
105 Landschap in Soemba.
106 Kreek in de stad Palembang.
107 Laan in Makassar.
108 Straat in Makassar.
109 Zeestraat te Koepang. (Timor)
110 Een kampong van Garoet.
111 Blauwverven met Indigo van Batikdoeken. (Java)
112 Hoedenvlechten voor Europa.
113 Snij- en Beeldhouwwerk in hout. (Borneo)
114 Het kloppen van boomschors voor kleeding. (Borneo)
115 Rotan aan de pier te Palembang. (Sumatra)
116 Wedrennen te Fort de Kock. (Sumatra)
117 Wajang-voorstelling op Java.
118 Maskendans aan het Hof van Koetei. (Borneo)
119 Kaartspelers. (Midden-Java)
120 Krijgsdans der Dajaks. (Borneo)
121 Chineesche Tooneelspeelsters. (Oost-Java)
122 Lampongsche Bruiloft.
123 Amboneesche Militaiern in marschtenue.
124 Een Veldhospitaal.
125 Berg-artillerie.
126 Resident en Soesoehoenan te Solo.
127 De Sultan van Djokjakarta op zijn troon. (Java)
128 Sultansrechtbank te Djokjakarta. (Java)
129 De Sultan van Koetei en zijn Rijkssieraden. (Borneo)
130 Gang van een Districtshoofd naar zijn Vorst. (Bali)
131 Inlandsche School te Buitenzorg. (Java)
132 Onderwijzers, kweekelingen en leerlingen te Buitenzorg. (Java)
133 Menangkabausche School in Midden-Sumatra.
134 Zendingsschool te Modjowarno. (Oost-Java)
135 Prauwen voor Zoutvervoer.
136 Transport van Tabak.
137 Militair Karrentransport.
138 Karbouwenkarren. (Java)
139 Kano's in de Mentawei Rivier.
140 Inlandsche prauwen in de haven te Semarang.
141 Hekwieler op de Palembang Rivier.
142 Haven te Tandjong Priok.
143 Houtlowries.
144 Goudontginning "Redjang Lebong"
145 Goudontginning "Redjang Lebong"
146 Zoutpers
147 Tabak, sorteerloods.
148 Tabak, gekapt Oerbosch.
149 Jong Tabaksveld.
150 Een Kina aanplant.
151 Philipsburg, hoofdplaats van St. Martin. St.Martin, Backstreet, Great Bay.
152 Landingsplaats op St. Eustatiues.
153 Fort-landing op Saba.
154 Bonaire, gezicht op Kralendijk. Landschap op Bonaire.
155 Oranjestad, hoofdplaats van Aruba. Landschap Aruba.
156 Plantage op Curaçao.
157 Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding.
158 Suriname. Boschnegerdorp.
159 Suriname. Indianendorp.\ Indiaansche kinderen
160 Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten.
161 Paramaribo. Waterkant en Plein.
162 Suriname. Een plantage.
163 Suriname. Een bananenveld.\ Een plantklaar terrein.
164 Suriname. Kokoslaan op Coronie.
165 Suriname. Een goud Placer.
166 Suriname. Politie-station Onoribo.\ Stroomversnelling in de Boven Nickerie
167 Suriname. Gezicht op Bergendal.
168 Willemstad. Curaçao. Gezicht op de haven.
169 Willemstad. Curaçao. Gezicht op Punda.
170 Curaçao. Zoutindustrie. Verscheping van het zout.