GALERIE

De Kantlijn
in samenwerking met de ambachtelijke handboekbinderij

Chartae Laudes

Ambachten, Beroepen & Industrie

Voor diverse vormen van het aanschouwings onderwijs zijn er schoolplaten gemaakt die aspecten van het dagelijks leven toelichten. Veel van deze platen kunnen ingedeeld worden onder de noemer "Ambachten" omdat het hoofdthema van de plaat een specifiek beroep betreft. De oudste platen op dit gebied zijn uitgegeven door de firma "Kemink & Zoon" en waren door  "Lummel" beschreven. Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van al de door Lummel gemaakte platen. (60?) Een aantal die wij in ons bezit hebben staan op de pagina  

Gelijktijdig met de uitgaven van Lummel werd ook door wolters een vergelijkbare serie platen op de markt gebracht. aanschouwings onderwijs van Scheepstra en walstra.

Doordat wij ook een aantal Duitse platen in de verkoop hebben is te zien dat de Lummel platen voor een deel gemaakt zijn naar Duits voorbeeld.  De zoutziederij is hier een goed voorbeeld van.

De Firma "Wolters" is in het begin van 1900 begonnen met de reeks "Het volle leven" Deze reeks is voor veel Nederlanders het bekendst door de medewerking van "Jetses" aan deze serie platen. Veel mensen noemen dit de "Ot en Sien" platen hoewel de afgebeelde figuren niet als zodanig benoemd worden in de boekjes. Jetses was niet vanaf het begin betrokken bij deze platen.  Oudere platen zijn onder meer getekend door  "De Bruin" Van veel platen zijn dan ook verschillende versies gemaakt en soms werd een oude plaat vervangen door een nieuwe van Jetses of  "Güthschmidt"  met een geheel andere titel. Een gedeelte van deze platen kunnen ingedeeld worden bij de "ambacht"platen omdat het raakvlak met een specifiek beroep heel duidelijk is. Een aantal platen ziet u dan ook geheel onderaan deze pagina.

Ook op deze pagina platen uit andere series en van andere uitgevers die te maken hebben met een specifiek beroep, ambacht of tak van industrie.

Vooral de Duitse platen munten uit in de kwaliteit van de lithografie. Zeldzaam mooi van kwaliteit en uiterst moeilijk om te vinden. De platen in Duitsland werden op zwaar papier geplakt door de uitgever. Hierdoor konden de platen opgerold worden. Gewoonlijk echter bezat de school een grote ladekast voor het opbergen van deze platen. Het nadeel was de kwetsbaarheid waardoor slechts weinig platen over gebleven zijn. De Duitse ambachtplaten waren vaak van zeer groot formaat waardoor de afbeelding opgebouwd is uit 2 litho's. De naad is natuurlijk altijd enigszins zichtbaar. 
Gebruik van afbeeldingen en tekst voor werkstukken of kleinschalige publicaties is vrij mits vermeld:
Bron Antiquariaat De kantlijn Bredevoort
Gebruik van afbeeldingen of tekst in homepages of advertenties op internet is alleen toegestaan bij vermelding van 
Bron Antiquariaat De kantlijn Bredevoort
Daarnaast wordt  plaatsing van een link naar onze homepage op prijs gesteld
 
 
Heijenbrock Hoogoven ( Ijzersmelterij )
Heijenbrock Kopersmelterij
Heijenbrock Staalfabriek met stoothamer
Heijenbrock Steenkolenmijn
Heijenbrock Hoogoven ( IJzersmelterij )
Heijenbrock Staven en railsfabriek
Heijenbrock Staalfabriek met stoothamer
Lummel handel , Schepen
Lummel De Steenbakkerij
Scheepstra en Walstra Een huis in aanbouw
Scheepstra en Walstra Op de Werf 2e druk
Scheepstra en Walstra De bakker
Scheepstra en Walstra De boerderij
Scheepstra en Walstra In de papierfabriek
Scheepstra en Walstra De smid
Scheepstra en Walstra De zeepzieder
Scheepstra en Walstra In de veenderij
Scheepstra en Walstra Op de Heide
Lummel Woonhuis Winkelhuis
Scheepstra en Walstra Op de Werf 1e druk
Lummel Het vellen en zagen van boomen
 
Scheepstra en Walstra Handel
Lummel De zoutziederij
Lummel Eene gasfabriek
Lummel De schoenmaker
Lummel De papierbereiding
Lummel De markt
Lummel De leerlooier
Lummel De leerlooier
Scheepstra en Walstra De koorenmolen
Scheepstra en Walstra De kleermaker
Lummel De keuken, metalen voorwerpen
Lummel De kaasbereiding
Lummel De haringvangst